Adana doğumludur. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesin'den mezun olmuştur. Haydarpasa Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğin'den uzmanlığını almıştır.

İş Tecrübesi

Üsküdar Devlet Hastanesi FTR Kliniği

(İstanbul Polis Hastanesi FTR Kliniği ) (1997-2011)

UNIMED Özel Poliklinik / FTR Uzm. Doktor (1999 - 2013)

Özel Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Müessesesi (2014- )

Sertifikaları

Akupunktur Hekimliği

Manuel Tıp Eğitimi

İş Yeri Hekimliği

Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği

Klinik Dansitometre Eğitimi

Lenf Ödem Eğitimi

Kineosiotaping Sertifika Programı

P.İ.T. (Perineural Injection Treatment)

Kupa Terapisi Uygulaması

Hipnoz Uygulaması

Hirudoterapi


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

* Kurt, O., Yilmaz-Aydogan, H., Uyar, M., Isbir, T., Seyhan, M.F., Can A. Evaluation of ERα and VDR gene polymorphisms in relation to bone mineral density in Turkish postmenopausal women. Molecular Biology Reports 2012; 39: 6723-6730.

* Eraltan, H., Cacina, C., Kahraman, O.T., Kurt, O., Aydogan, H.Y., Uyar, M., Can, A., Cakmakoglu, B. MCP-1 and CCR2 Gene Variants and the Risk for Osteoporosis and Osteopenia. Genetic Testing and Molecular Biomarkers 2012; 16: 229-233.

* Toptaş, B., Kurt, Ö., 1" Aydoğan, H.Y., Yaylim, I., 57271" Zeybek, Ü., Can, A., Agachan, B., Uyar, M., Özyavuz, M.K., Isbir T. Investigation of the common paraoxonase 1 variants with paraoxonase activity on bone fragility in Turkish patients. Molecular Biology Reports 2013; 40(11): 6519-6524.

* Kurt-Sirin, O., Yilmaz-Aydogan, H., Uyar, M., Seyhan, M.F., Isbir, T., Can, A. Combined effects of Collagen Type I Alpha1 (COL1A1) Sp1 polymorphism and osteoporosis risk factors on bone mineral density in Turkish postmenopausal women. Gene 2014; 540: 226-231.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


* Kurt-Sirin, O., Yilmaz-Aydoğan, H., Uyar, M., Seyhan M.F., İsbir, T., Can, A. Association between β3-adrenergic receptor (ADRB3) gene polymorphism with body mass index and bone mineral density in Turkish postmenopausal women. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University 2015: 45 (1); 7-18.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


* Kurt,O., Yılmaz-Aydogan, H., Isbir, T., Uyar, M., Can, A. Association of estrogen receptor alpha gene polymorphism with bone mineral density and body mass index in Turkish postmenopausal women. 9th International ISSX Meeting, Program & Abstracts, P400, p. 187, September 4-8, 2010, Istanbul, Turkey.

* Kurt, O., Aydogan H.Y., Uyar, M., Seyhan, M.F., Isbir, T., Can, A. Association between collagen type I (α)1 (COL1A1) gene polymorphism with bone mineral density in Turkish postmenopausal women. ECCEO11- IOF European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Osteoporosis International with Other Metabolic Bone Diseases, Vol 22, Suppl. 1, S180-S181 (2011), P224, March 23-26, 2011, Valencia, Spain.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


* Kurt, Ö., Yılmaz-Aydoğan, H., İsbir, T., Uyar, M., Can, A. Effect of vitamin D receptor gene polymorphism on bone mineral density in Turkish postmenopausal women. IMPPS-3 Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Abstract Book, Poster Presentations, PP3, s. 93, 9-12 June 2010, Istanbul, Turkey.

* Kurt, O., Yılmaz-Aydoğan, H., Uyar, M., Seyhan, M.F., Can, A., Isbir, T. Association between beta3-adrenergic receptor gene polymorphism with body mass index and bone mineral density in Turkish postmenopausal women. IV. International Congress of Molecular Medicine From Cell to Bedside, Abstract Book, 190, p. 84, 27-30 June 2011, Yeditepe University, Istanbul, Turkey.
* Kurt, Ö., Uyar, M., Seyhan, M.F., Yılmaz-Aydoğan, H., İsbir, T., Can, A. Türk postmenopozal kadınlarda kollajen tip 1 alfa 1 (COL1A1) gen polimorfizmi ve bazı osteoporoz risk faktörlerinin kemik mineral yoğunluğu üzerine kombine etkilerinin incelenmesi. 3. DETAE Günleri (Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim Anısına), Konuşma Özetleri ve Bildiri Kitabı, SS-04 (Sözlü bildiri), s. 63, 17-18 Kasım 2011, A. Sevim Büyükdevrim Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

Literatüreler ( Bilimsel Yayınlar)

Article re PIT in CRPS - A Sweet Solution to Pain. Thor, Suhaimi et al, 2017

Transition from Deep Regional Blocks toward Deep Nerve Hydrodissection ...Lam et al, 2017

Periarticular Dextrose Prolotherapy instead of Intra-articular Injection for Pain & Functional Improvement in Knee Osteoarthritis. Rezasoltani et al, 2017

Mayo Clinic Editorial 2017, Mauermann & Watson: A Novel Treatment for Carpal Tunnel Syndrome

Intervertebral Disk Regeneration - article in Nature, Sept. 2014